Life is On Logo

Szkoły Powrót


Budynki szkolne zaliczamy do grupy budynków małych i średnich (poniżej 10 tysięcy m2), wolnostojących, jedno-, dwu- lub trzykondygnacyjnych.

Za większość strat energii w budynkach szkolnych odpowiada ich przegrzewanie, a następnie nadmierna wentylacja. Problemem są również nieefektywnie funkcjonujące systemy oświetlenia.

W przykładowym obiekcie szkolnym, składającym się z minimum 16 pomieszczeń do nauki, koszty utrzymania budynku kształtują się na poziomie około 300 tysięcy złotych. Koszty zużycia energii (ciepło i energia elektryczna) stanowią około 50 % wydatków związanych z utrzymaniem takiego budynku.

Po modernizacji szkoły i wdrożeniu rozwiązania SmartStruxure™ Lite szacuje się, że oszczędność w oświetleniu może wynieść około 30%, a w zakresie grzania nawet 40%.

Analiza stanu budynku i dostosowanie odpowiedniego rozwiązania

Pytanie:
Jak ograniczać koszty i obniżać rachunki za prąd w dobie rosnących cen energii elektrycznej?

 

Odpowiedz:
Wzrost cen energii motywuje do poszukiwania sposobów oszczędzania i podnoszenia efektywności energetycznej. Doradcy EcoXpert zostali przeszkoleni pod kątem oferowania rozwiązań, które łagodzą wzrost kosztów energii, gwarantują odpowiedni zwrot oraz pomagają szkołom i uniwersytetom w osiąganiu celów edukacyjnych i gospodarczych.

Image

Pełna analiza stanu budynku i oszacowanie możliwości ulepszenia zużycia energii z wykorzystaniem naturalnych zasobów

 

EcoXpert Schneider Electric pomoże  użytkownikom przeanalizować pobór energii, określić obszary potencjalnych oszczędności i wdrożyć efektywne energetycznie rozwiązanie m.in. SmartStruxure Lite Schneider Electric spełniające potrzeby budynków.

EcoXpert:

  • Przeprowadzi oni audyt w celu analizy zużycia energii i identyfikacji sposobów uzyskiwania oszczędności.
  • Oszacuje możliwości modernizacji budynku, które wpłyną na lepsze wykorzystnie naturalnych zasobów środowiska.
  • Dopasuje rozwiązanie zmierzające do lepszego zarządzania energią w obiekcie i które będzie dostosowane do możliwości budżetowych administratora
  • Zainstaluje i urochomi zaproponowane rozwiązanie

 

Więcej informacji

Oświetlenie sal lekcyjnych

Pytanie:
Jak mogę ograniczyć straty energii elektrycznej zapewniając jednocześnie odpowiednie oświetlenie?

 

Odpowiedz:
Oświetlenie odpowiada za prawie 30% zużycia energii w budynku szkolnym lub uniwersyteckim. Doradcy EcoXpert oferują rozwiązania oświetlenia będące sprawdzonym sposobem na obniżanie kosztów energii i osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Gwarantują komfort widzenia, ograniczają zbędne oświetlenie i redukują straty energii w nieużywanych salach lekcyjnych, toaletach oraz obszarach wspólnych. Stosując odpowiednie rozwiązania sterowania oświetleniem można zmniejszyć zużycie energii o nawet 30%*.

Image

Architektura proponowanego rozwiązania

Zużycie energii elektrycznej można zredukować dzięki zastosowaniu rozwiązania proponowanego przez Schneider Electric. Na system oświetlenia dla jednej sali lekcyjnej składają się:

  • Automatyczny czujnik obecności oraz natężenia EnOcean, który wyłącza oświetlenie, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu oraz gdy natężenie przekracza 300 luksów
  • Moduł oświetlenia EnOcean, który umożliwia płynne sterowanie oświetleniem

Wszystkie te urządzenia sterowane są za pomocą sterownika zarządzającego MPM, który nadzoruje również pracę systemu ogrzewania i wentylacji oraz tworzy sieć komunikacyjną z innymi sterownikami w budynku.

Więcej informacji

Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją sal lekcyjnych

Pytanie:

W jaki sposób zapewnić komfort cieplny pracy i oszczędzać energię w salach lekcyjnych?

 

Odpowiedź:
Rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednie zarządzanie systemem wentylacji i ogrzewania. Wykorzystanie regulatorów pomieszczeniowych, czujników obecności czy kontaktronów okiennych i drzwiowych pozwala na efektywne ogrzewanie i wentylację budynku. Sterowanie komfortem cieplnym w budynku powinno być także powiązane z działaniem węzła cieplnego.

Image

Architektura proponowanego rozwiązania

W przykładowym rozwiązania systemu ogrzewania i wentylacji dla jednej sali lekcyjnej zastosowano następujące produkty firmy Schneider Electric:

  • Regulator pomieszczeniowy serii SE7000 lub SE8000, który mierzy aktualną temperaturę w sali i porównuje ją z wartością zadaną.
  • Kontaktrony okienne, które nie pozwalają na załączenie ogrzewania w przypadku otwartego okna
  • Siłowniki zaworów grzejnikowych, które są wysterowywane gdy występuje różnica między temperaturą zadaną a aktualną

Wszystkie te urządzenia sterowane są za pomocą sterownika zarządzającego MPM, który nadzoruje również pracę systemu oświetlenia oraz tworzy sieć komunikacyjną z innymi sterownikami w budynku.