Life is On Logo

Sieci sklepów i restauracji Powrót


W budynkach komercyjnych koszty związane z utrzymaniem komfortu cieplnego mogą stanowić do 50 % budżetu przeznaczonego na obsługę budynku. Optymalizacja zużycia energii jest istotnym czynnikiem szczególnie w przypadku klienta sieciowego.

Jednym z najważniejszych elementów w zarządzaniu energią w sklepach czy restauracjach jest możliwość zdalnego monitoringu i konfiguracji sterowania z jednego miejsca. Jest to dużym ułatwieniem dla właścicieli czy zarządców wielu lokali. W efektywnym zarządzaniu może pomóc również tworzenie harmonogramów pracy systemu.
Przewagą rowiązania SmartStruxure Lite jest także wsparcie dla dwóch najpopularniejszych standardów komunikacji bezprzewodowej EnOcean i ZigBee, co m.in. pozwala na modernizację obiektów bez potrzeby kucia ścian.

EcoXpert Schneider Electric jest w stanie samodzielnie wdrożyć takie rozwiązanie. Nowy lub istniejący budynek detaliczny może stać się miejscem energooszędnym i komfortowym dla Klienta. A tym samym sukces komercyjny będzie w zasięgu każdego właściciela obiektu.

Oświetlenie budynku

Pytanie:
Jak mogę zmniejszyć koszty energii elektrycznej?

 

Odpowiedź:

Oświetlenie budynku komercyjnego może pochłaniać do 30% całkowitego zużycia energii. Inwestycja w urządzenia systemu oświetlenia firmy Schneider Electric pozwoli na redukcję strat energii, a także ograniczenie kosztów. Instalacja jest szybka i prosta, co pozwala na prowadzanie działalności sklepu czy restauracji podczas montażu urządzeń.

Image

Architektura proponowanego rozwiązania

 

Firma Schneider Electric proponuje rozwiązanie, które składa się z następujących urządzeń:

  • Regulator pomieszczeniowy SER8300, który wyposażony jest w czujnik obecności, który wyłącza oświetlenie, gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu
  • Przycisk EnOcean połączony z modułem oświetlenia EnOcean, które pozwalają na płynne sterowanie oświetleniem

Wszystkie te urządzenia sterowane są za pomocą sterownika zarządzającego MPM, który nadzoruje również pracę systemu ogrzewania i wentylacji oraz tworzy sieć komunikacyjną z innymi sterownikami w budynku.

 

Sterowanie ogrzewaniem / chłodzeniem

Pytanie:

Jak mogę poprawić efektywność energetyczną i obniżyć koszty systemu ogrzewania / chłodzenia?

 

Odpowiedź:

Na sukces restauracji, czy sklepu składa się wiele czynników. Jednym z nich jest także komfort cieplny panujący w pomieszczeniu. Szacuje się, że 40% rachunku za energię stanowią koszty instalacji HVAC. Rozwiązanie firmy Schneider Electric oferowane przez EcoXpertów pozwoli na znaczną redukcję konsumpcji energii, przy jednoczesnym zapewnieniu klientom komfortu cieplnego.

Image

Architektura proponowanego rozwiązania

 

Proponowany system ogrzewania / chłodzenia składa się z następujących produktów firmy Schneider Electric:

  • Regulatora pomieszczeniowego serii SER8300, który mierzy aktualną temperaturę i porównuje ją z wartością zadaną
  • Modułu przekaźników SC3500, który umożliwia sterowanie klimakonwektorem, gdy temperatura aktualna różni się od zadanej

Regulator pomieszczeniowy typu SER8300 wyposażony jest w algorytmy zarządzania komfortem cieplnym. Jego głównymi cechami są prosta, szybka i nieinwazyjna instalacja, dostęp do sieci bezprzewodowej (ZigBee Pro), możliwość wgrania własnego wygaszacza ekranu, elegancki cyfrowy ekran dotykowy oraz prosta i intuicyjna obsługa za pomocą ikon.

Wszystkie te urządzenia sterowane są za pomocą sterownika zarządzającego MPM, który nadzoruje również pracę systemu oświetlenia oraz tworzy sieć komunikacyjną z innymi sterownikami w budynku.

Więcej informacji

Monitoring zużycia energii i zdalne zarządzanie

Pytanie:

Jak mogę kontrolować zużycie energii? Czy mogę zdalnie zarządzać systemami?

 

Odpowiedź:

Ciągły monitoring zużycia energii pozwala na szybkie wykrywanie usterek systemu lub przyczyn strat energii. System SmartStruxure Lite oferowany przez firmę Schneider Electric umożliwia ciągły, zdalny nadzór nad systemami oświetlenia, ogrzewania / chłodzenia oraz wentylacji, który pozwala na podgląd zużycia w każdej chwili, z każdej lokalizacji.

Image

Architektura proponowanego rozwiązania

 

Monitoring zużycia energii

Monitoring zużycia jest realizowany za pomocą Acti 9 Smartlink. Urządzenie to może zbierać i analizować dane z  liczników energii z dowolnego obszaru, niezależnie od typu obciążenia i obwodu. Dodatkowo automatycznie kontroluje obciążenia w celu optymizacji zużycia energii oraz wysyła ostrzeżenia w przypadku utraty zasilania.

Zarządzanie energią

Zdalne zarządzanie energią możliwe jest dzięki sterownikom MPM, które wyposażone są w oprogramowanie StruxureWare Building Expert. Użytkownik może, przy pomocy dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, zalogować się do sterownika MPM w swoim budynku.  Oprogramowanie sterownika umożliwia podgląd aktualnych wartości temperatury, trybu pracy, wielkości zużycia energii elektrycznej i wody. Użytkownik może także zmieniać aktualny tryb pracy, harmonogramy czasowe dla poszczególnych trybów oraz wartości zadane temperatury.