Life is On Logo

Hotele i pensjonaty Powrót


Rynek hotelarski charakteryzuje się ogromną konkurencją, która zmusza właścicieli do znajdowania oszczędności wszędzie tam, gdzie to możliwe. Jednym ze sposobów na zwiększenie rentowności biznesu jest optymalizacja kosztów obsługi hotelu ze szczególnym naciskiem na optymalizację kosztów energii i mediów.

W przypadku budynków hotelowych pojawia się również potrzeba integracji systemu sterowania z systemem rezerwacji pokoi hotelowych PMS ( ang. Property Management System), która ułatwia zarządzanie biznesem.

Redukcja strat energii w wolnych pokojach

Pytanie:

Czy mogę zminimalizować zużycie energii w wolnych pokojach?

 

Odpowiedź:

EcoXperci mogą zaproponować sprawdzone rozwiązanie, które zoptymalizują zużycie energii w hotelu poprzez integrację systemów oświetlenia oraz ogrzewania / chłodzenia z systemem rezerwacji pokoi PMS.

Image

Architektura proponowanego rozwiązania

 

Dzięki zastosowaniu sterownika zarządzająco-wykonawczego MPM  możliwa jest integracja systemów oświetlenia i ogrzewania / chłodzenia z systemem rezerwacji pokoi PMS. Sekwencja pracy skoordynowanych systemów może wyglądać następująco:

Tryb Deep Eco – Pokój niezarezerwowany:
Pokój początkowo jest w tym trybie. Nastawy chłodzenia lub grzania ustawiane są na poziom wysokich oszczędności. Światła są wyłączane automatycznie.

Tryb Eco – Pokój zarezerwowany, ale gość niezameldowany:

Nastawy chłodzenia lub grzania ustawiane są na poziomie oszczędny. Światła są wyłączane automatycznie.

Tryb gotowości = Gość zameldowany, ale pokój pusty

Nastawy chłodzenia lub grzania ustawiane są na poziom gotowości.

Tryb pokoju zajętego

Po wykryciu ruchu w pomieszczeniu status obecności zmieniany jest na zajęty. Po zamknięciu drzwi i wykryciu ruchu pokój pozostanie w trybie Zajęty do czasu wykrycia otwarcia drzwi. W trybie Zajęty, nastawy chłodzenia lub grzania ustawiane są na poziom komfort. Goście mają możliwość regulacji chłodzenia lub grzania bezpośrednio na kontrolerze SER8000.

Powrót do trybu Gotowości

Gdy pokój jest w trybie Zajęty i wykryte zostanie otwarcie drzwi, zamknięcie drzwi oraz w pomieszczeniu w czasie określonym w odpowiednim parametrze nie wykryty zostanie ruch -> tryb zostanie zmieniony na tryb Gotowości.

Sterowanie oświetleniem

Pytanie:
Jak mogę zmniejszyć koszty energii elektrycznej?

 

Odpowiedź:

Oświetlenie hotelu może pochłaniać do 30% całkowitego zużycia energii. Inwestycja w urządzenia systemu oświetlenia firmy Schneider Electric pozwoli na redukcję strat energii, a także ograniczenie kosztów. Instalacja jest szybka i prosta, co pozwala na prowadzanie działalności hotelu podczas montażu urządzeń.

Image

Architektura proponowanego rozwiązania

 

Firma Schneider Electric zapewnia produkty, które pozwalają na znaczną redukcję zużucia energii elektrycznej:

  • Regulator pomieszczeniowy SER8300 z wbudowanym czujnikiem obecności, który w przypadku wykrycia ruchu załącza oświetlenie
  • Bezprzewdowy przycisk EnOcean, który pozwala na sterowanie oświetleniem i kotarami

Wszystkie te urządzenia sterowane są za pomocą sterownika zarządzającego MPM, który nadzoruje również pracę systemu ogrzewania i wentylacji oraz tworzy sieć komunikacyjną z innymi sterownikami w budynku.

Sterowanie ogrzewaniem / chłodzeniem

Pytanie:

Jak mogę poprawić efektywność energetyczną i obniżyć koszty systemu ogrzewania / chłodzenia?

 

Odpowiedź:

Na sukces hotelu składa się wiele czynników. Jednym z nich jest także komfort cieplny panujący w pomieszczeniu. Szacuje się, że 40% rachunku za energię stanowią koszty instalacji HVAC. Rozwiązanie firmy Schneider Electric oferowane przez EcoXpertów pozwoli na znaczną redukcję konsumpcji energii, przy jednoczesnym zapewnieniu gościom komfortu cieplnego.

Image

Architektura proponowanego rozwiązania

 

Rozwiązanie proponowane przez firmę Schneider Electric opiera się na następujących produktach:

  • Regulator pomieszczeniowy serii SER8300, który mierzy aktualną temperaturę i porównuje ją z wartością zadaną
  • Moduł przekaźników SC3500, który umożliwia sterowanie klimakonwektorem, gdy temperatura aktualna różni się od zadanej
  • Kontaktrony okienne i drzwiowe, które nie pozwalają na uruchomienie ogrzewania, gdy okno/drzwi są otwarte

W instalacji pokoju hotelowego wykorzystano kontroler pomieszczeniowy typu SER8300. Wyposażony jest on w algorytmy zarządzania komfortem cieplnym. Jego ważnymi cechami są możliwość wgrania własnego wygaszacza ekranu, elegancki cyfrowy ekran dotykowy oraz prosta i intuicyjna obsługa za pomocą ikon.

Wszystkie te urządzenia sterowane są za pomocą sterownika zarządzającego MPM, który nadzoruje również pracę systemu ogrzewania i wentylacji oraz tworzy sieć komunikacyjną z innymi sterownikami w budynku.

Monitoring zużycia energii i zdalne zarządzanie

Pytanie:

Jak mogę kontrolować zużycie energii? Czy mogę zdalnie zarządzać systemami?

 

Odpowiedź:

Ciągły monitoring zużycia energii pozwala na szybkie wykrywanie usterek systemu lub przyczyn strat energii. System SmartStruxure Lite, oferowany przez firmę Schneider Electric, umożliwia ciągły, zdalny nadzór nad systemami oświetlenia oraz ogrzewania/chłodzenia, który pozwala na podgląd zużycia w każdej chwili, z każdej lokalizacji.

Image

Możliwość zarządzania energią

 

Zdalne zarządzanie energią możliwe jest dzięki sterownikom MPM, które wyposażone są w oprogramowanie StruxureWare Building Expert. Użytkownik może, przy pomocy dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, zalogować się do sterownika MPM w swoim budynku.  Oprogramowanie sterownika umożliwia podgląd aktualnych wartości temperatury, trybu pracy, wielkości zużycia energii elektrycznej i wody. Użytkownik może także zmieniać aktualny tryb pracy, harmonogramy czasowe dla poszczególnych trybów oraz wartości zadane temperatury.