Life is On Logo

Biuro Powrót


Rachunek energetyczny biura składa się z kosztów  oświetlenia, ogrzewania oraz chłodzenia. EcoXperci mają za zadanie pomóc w zwiększeniu efektywności energetycznej w tych obszarach zależnie od potrzeb konkretnego budynku.

W nowych budynkach największym problemem jest dobranie instalacji, która z jednej strony spełnia wymagania funkcjonalne, a z drugiej ograniczenia finansowe w danej inwestycji. W budynkach modernizowanych montowana instalacja powinna być jak najmniej inwazyjna, co pozwala na redukcję kosztów remontu. Jednocześnie musi jednak spełniać przeznaczone jej funkcje.

 

 

Monitoring zużycia energii

Pytanie:

Jak mogę kontrolować zużycie energii? Czy mogę zdalnie zarządzać systemami?

 

Odpowiedź:

Ciągły monitoring zużycia energii pozwala na szybkie wykrywanie usterek systemu lub przyczyn strat energii. System SmartStruxure Lite oferowany przez firmę Schneider Electric umożliwia ciągły, zdalny nadzór nad systemami oświetlenia, ogrzewania / chłodzenia oraz wentylacji, który pozwala na podgląd zużycia w każdej chwili, z każdej lokalizacji.

Image

 Monitoring zużycia energii

Monitoring zużycia jest realizowany za pomocą Acti 9 Smartlink. Urządzenie to może zbierać i analizować dane z  liczników energii z dowolnego obszaru, niezależnie od typu obciążenia i obwodu. Dodatkowo automatycznie kontroluje obciążenia w celu optymizacji zużycia energii oraz wysyła ostrzeżenia w przypadku utraty zasilania.

 

Zarządzanie energią

Zdalne zarządzanie energią możliwe jest dzięki sterownikom MPM, które wyposażone są w oprogramowanie StruxureWare Building Expert. Użytkownik może, przy pomocy dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, zalogować się do sterownika MPM w swoim budynku.  Oprogramowanie sterownika umożliwia podgląd aktualnych wartości temperatury, trybu pracy, wielkości zużycia energii elektrycznej i wody. Użytkownik może także zmieniać aktualny tryb pracy, harmonogramy czasowe dla poszczególnych trybów oraz wartości zadane temperatury.

 

 

Tryby pracy

Pytanie:
Czy mogę ograniczyć zużycie energii, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu?

 

Odpowiedź:
Najłatwiejszym sposobem na oszczędzanie energii jest obniżenie do minimum jej zużycia wtedy, gdy nikt nie przebywa w budynku lub pomieszczeniu. Dzięki rozwiązaniu firmy Schneider Electric oferowanym przez EcoXpertów możliwe jest stosowanie harmonogramów uzależnionych od obecności pracowników w budynku.

Image

Architektura proponowanego rozwiązania

Sterownik MPM umożliwia zarządzanie pracą instalacji w poszczególnych trybach pracy:

  • Tryb komfortu: temperatura jest utrzymywana na podstawie wartości zadanej w programie sterownika
  • Tryb gotowości: temperatura jest utrzymywana na podstawie wartości zadanej w programie sterownika, ale praca klimatyzatora jest zablokowana
  • Tryb dyżurny: temperatura nie jest regulowana (chyba że spadnie do wartości minimalnej)

Przełączanie pomiędzy trybem komfortu i gotowości następuje automatycznie na podstawie harmonogramu czasowego, w przypadku nieobecności użytkownika (sygnał z podłączonego czytnika kart dostępu lub czujnika ruchu) oraz w przypadku wyboru trybu z zadajnika.   

 

 

Sterowanie ogrzewaniem / chłodzeniem

Pytanie:

Jak mogę poprawić efektywność energetyczną i obniżyć koszty systemu ogrzewania / chłodzenia?

 

Odpowiedź:

System HVAC jest odpowiedzialny za komfort oraz efektywność pracowników. Opłaty za niego mogą wynieść nawet do 60% rachunku za energię. EcoXperci współpracujący z firmą Schneider Electric oferują pomoc w projektowaniu i instalacji odpowiednich systemów, które zoptymalizują ustawienia temperatury, pozowolą na programowanie harmonogramów oraz zredukują straty energii w budynku biurowym.

Image

Architektura proponowanego rozwiązania

 

Proponowany system ogrzewania / chłodzenia składa się z następujących produktów firmy Schneider Electric:

  • Nastawnika naściennego EnOcean, który mierzy aktualną temperaturę w pomieszczeniu i porównuje ją z zadaną
  • Siłowników zaworów grzejnych EnOcean, które są wysterowywane przez sterownik MPM, gdy wartość zadana różni się od aktualnej
  • Kontaktronów okiennych, które nie pozwalają na załączenie ogrzewania lub chłodzenia, gdy okna są otwarte
  • Bramki klimatyzatora, która umożliwia sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie oświetleniem

Pytanie:
Jak mogę zmniejszyć koszty energii elektrycznej zapewniając jednocześnie odpowiednie oświetlenie?

 

Odpowiedź:

Oświetlenie budynku biurowego może pochłaniać do 30% całkowitego zużycia energii. Inwestycja w urządzenia systemu oświetlenia firmy Schneider Electric pozwoli na redukcję strat energii, a także ograniczenie kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich warunków do pracy.

Image

Architektura proponowanego rozwiązania

 

Firma Schneider Electric proponuje rozwiązanie, które składa się z następujących urządzeń:

  • Czujnik natężenia oświetlenia oraz obecności EnOcean, który w przypadku gdy natężenie przekracza 300 luksów lub nie wykryta jest obecność w pomieszczeniu wyłącza oświetlenie
  • Przycisk podwójny EnOcean oraz moduł oświetlenia, które pozwalają na płynne sterowanie oświetleniem

Wszystkie te urządzenia sterowane są za pomocą sterownika zarządzającego MPM, który nadzoruje również pracę systemu ogrzewania i wentylacji oraz tworzy sieć komunikacyjną z innymi sterownikami w budynku.