Life is On Logo

Autoryzowany Punkt Efektywności Energetycznej Powrót

Certyfikat specjalistyczny "Autoryzowany Punkt Efektywności Energetycznej Schneider Electric" (APEE) przyznawany jest niezależnie dla każdego punktu sprzedaży Dystrybutora Schneider Electric.

Tytuł APEE przyznawany jest na okres jednego roku kalendarzowego i jest zależny od spełnienia kryteriów certyfikacji.

 

 Punkt APEE posiada:
 • Umowę Partnerską i autoryzację Dystrybutora Schneider Electric
 • Sieć klientów EcoXpert – przeszkolonych firm, realizujących w małych i średnich obiektach budowlanych systemy automatyki, instalacje rozdziału energii elektrycznej i projekty podnoszące efektywność energetyczną w oparciu o produkty Schneider Electric,
 • Przeszkolonych pracowników – posiadających kompetencje z zakresu projektowania i sprzedaży rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej,
 • Wspólnie z inżynierami Schneider Electric zapewnia wsparcie techniczne certyfikowanym klientom EcoXpert.

Schneider Electric zapewnia pełny zakres szkoleń pracownikom APEE oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej. 

 

Dlaczego warto zostać APEE?

Uczestnictwo w programie EcoXpert dla punktu sprzedaży Dystrybutora to wiele nowych możliwości, m.in.:

 • Rozszerzenie możliwości biznesowych o nowy rynek (automatyka budynkowa małych i średnich obiektów),
 • Tytuł autoryzowanego doradcy na rynku w zakresie efektywności energetycznej,
 • Rekomendacje Schneider Electric przy dedykowanych projektach,
 • Wsparcie techniczne wykwalifikowanych inżynierów Schneider Electri,
 • Wsparcie w działaniach marketingowych skierowanych do certyfikowanych EcoXpertów oraz działania mające na celu pozyskanie nowych firm,

 • Udział w kampaniach komunikacyjnych Schneider Electric w mediach branżowych,

 • Uczestnictwo w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach Schneider Electric związanych z rynkiem efektywności energetycznej.